Make your own free website on Tripod.com
      
曲名:只要一點愛 主唱:張智霖
    
醉過幾杯為你總心緒未寧 晚晚反覆念記可哀往日情
就像隔窗夜來冷雨永沒停 淡淡痛苦默然串串似淚凝
冷雨盼你安靜 心裡苦盡訴誰傾聽 我似欠缺生命 因我生沒有情可永
晚晚反覆念記可哀往日情 微濕的眼睛 微風吹泡影
淡淡痛苦默然串串似淚凝 一切皆得到 獨所愛難共永
我似欠缺生命 因我生沒有情可永 人生多冷清 寧可不醉醒
微濕的眼睛 微風吹泡影 只要一點愛 問一句天這次可公正
一切皆得到 獨所愛難共永 曾經風笑痴 如今一個影
人生多冷清 寧可不醉醒 酒已七分醉 但得雨聲將我心傾聽
只要一點愛 問一句天這次可公正